Huisreglement

Huisreglement Penya Barcelonistas De Gante 2017

 1. Je bent een verbonden lid als je jouw lidgeld betaald hebt. Dit moet jaarlijks betaald worden, indien u niet betaald binnen de maand van hernieuwing vervalt jouw lidmaatschap. Opgelet: de inschrijvingsperiode loopt vanaf mei tot en met 31 augustus
 2. De club duldt geen enkele vorm van geweld & racisme, noch drugsgebruik
 3. Als lid zal u geen gedrag vertonen waarbij u schade berokkent aan het imago van FC Barcelona & Penya Barcelonistas De Gante
 4. Toekomstige leden die al stadionverbod hebben gehad, kunnen enkel toetreden na goedkeuring van raad van beheer.
 5. Geen enkel (niet) actief-lid mag gebruik maken van logos of andere afbeeldingen van Penya Barcelonistas De Gante of FC Barcelona. Ze kunnen daar gebruik van maken mits toestemming van raad van beheer of FC Barcelona.
 6. Geen enkel (niet)actief lid mag misbruik maken van de naam van vzw Penya Barcelonistas de Gante. Indien een lid hier toch wenst gebruik van te maken, kan dit enkel mits goedkeuring van de raad van beheer.
 7. Als uw welkomstgeschenk na 6 maanden niet afgehaald wordt op de daarvoor aangeduide adressen, kan de club deze gebruiken voor andere doeleinden bv. doorverkopen als merchandising
  Uw lidgeld zal niet worden teruggestort. U ontvangt wel alle andere voordelen als lid gedurende uw lidmaatschap.
 8. Wij verwachten respect en fairplay ten aanzien van niet-Barca supporters.
 9. Bij activiteiten waarbij het aantal toegangskaarten beperkt is, krijgen de bestuursleden en leden die eerst betaald hebben voorrang.
 10. Bij groepsreizen met bus of vliegtuig moeten de leden een reglement ondertekenen voor akkoord.
 11. Bij niet naleving van dit reglement behoudt de raad van bestuur zich het recht voor om het lid in kwestie te weigeren voor verdere activiteiten of zelf uit te sluiten als lid. Bovendien wordt eventueel veroorzaakte schade verhaalt op dit lid. Bij uitsluiting heeft uitgesloten geen recht op teruggave van het betaalde lidgeld.
 12. Indien u kaarten verkrijgt via onze club is het ten strengste verboden deze voor commerciële doeleinden te gebruiken.
  Inbreuk op deze regel resulteert in een onmiddellijke uitsluiting en kan door Penya Barcelonistas De Gante en FC Barcelona gerechtelijk afgedwongen worden.
 13. Het huisreglement kan jaarlijks worden aangepast.

Geef een reactie